دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) روزنامه اطلاعات پنجشنبه 21 تیرماه 1358 شماره 15902

دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) ؛ روزنامه اطلاعات پنجشنبه 21 تیرماه 1358 شماره 15902

تصویر قبلیتوقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازی