دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) روزنامه کیهان  پنجشنبه 21 تیرماه 1358

دعوت از مردم برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) و سخنرانی مرحوم فلسفی (ره) روزنامه کیهان  پنجشنبه 21 تیرماه 1358

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازی