اعلامیه مراسم هفتمین روز شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) که توسط مراجع عظام تقلید صادر شده بود

اعلامیه مراسم هفتمین روز شهادت حاج شیخ احمد کافی (ره) که توسط مراجع عظام تقلید صادر شده بود

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیتصویر بعدی