حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) با جمعی از مداحان مشهدی

حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) با جمعی از مداحان مشهدی

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازی