حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) بعد از اعمال حج ؛ نجف اشرف سال 1346

حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) بعد از اعمال حج ؛ نجف اشرف سال 1346 ؛ ردیف بالا از راست نفر سوم  حاج شیخ احمد کافی

 

 

 

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره