خرید مشروب فروشی جنب مهدیه تهران و تبدیل آن به کسبی مشروع به همت حضرت حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) و جمعی از دوستان ایشان

خرید مشروب فروشی جنب مهدیه تهران و تبدیل آن به کسبی مشروع به همت حضرت حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) و جمعی از دوستان ایشان

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازی