حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) عازم برای عیادت از بیماران بیمارستان دارآباد

حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) عازم برای عیادت از بیماران بیمارستان دارآباد

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازی