منزل مرحوم شهید حاج شیخ احمد کافی (ره) ؛ از سمت چپ اولین نفر پدر مرحوم کافی  ؛ حجت الاسلام میرزا محمد کافی (ره) - سال  1355

منزل مرحوم شهید حاج شیخ احمد کافی (ره) ؛ از سمت چپ اولین نفر پدر مرحوم کافی  ؛ حجت الاسلام میرزا محمد کافی (ره) - سال  1355

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره