خانه گالری تصاویر گالری تصاویر شهید شیخ احمد کافی (ره) شهید شیخ احمد کافی (ره) تصاویر بعد از شهادت ، صحنه تصادف ، تشییع جنازه ، مجالس بزرگداشت ، تظاهرات بر ضد رژیم ظالم شاهنشاهی بعد از مجالس ختم و.....

خبرنامه

نام ونام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

لوگوی ما

لینک به وب سایت بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره)

لینک به وب سایت بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره)


 

نمودار درختی گالری تصاویر

گالری تصاویر - شهید شیخ احمد کافی (ره) تصاویر بعد از شهادت ، صحنه تصادف ، تشییع جنازه ، مجالس بزرگداشت ، تظاهرات بر ضد رژیم ظالم شاهنشاهی بعد از مجالس ختم و.....

اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }

اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }

اتومبیل حجت الا...
جزییات تصویر دانلود تصویر
اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }
اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }

اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }

اتومبیل حجت الا...
جزییات تصویر دانلود تصویر
اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }
اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }

اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }

اتومبیل حجت الا...
جزییات تصویر دانلود تصویر
اتومبیل حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) پس از سانحه تصادف { نیمه شعبان سال 1357 هجری شمسی }
در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی – پزشک قانونی تهران

در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی – پزشک قانونی تهران

در انتظار پیکر ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی – پزشک قانونی تهران
پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران

پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران

پیکر مطهر حجت ا...
جزییات تصویر دانلود تصویر
پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران
انتقال پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) به داخل آمبولانس – پزشک قانونی تهران

انتقال پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) به داخل آمبولانس – پزشک قانونی تهران

انتقال پیکر مطه...
جزییات تصویر دانلود تصویر
انتقال پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) به داخل آمبولانس – پزشک قانونی تهران
در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران

در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران

در انتظار پیکر ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران
در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران

در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران

در انتظار پیکر ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
در انتظار پیکر مطهر حجت الاسلام شهيد شيخ احمد کافی (ره) – پزشک قانونی تهران
پیکر مطهر شهید حجت الاسلام شیخ احمد کافی (ره)

پیکر مطهر شهید حجت الاسلام شیخ احمد کافی (ره)

 

 

 

 

 

 

پیکر مطهر شهید ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
پیکر مطهر شهید حجت الاسلام شیخ احمد کافی (ره)            
پیکر مطهر شهید حجت الاسلام شیخ احمد کافی (ره)

پیکر مطهر شهید حجت الاسلام شیخ احمد کافی (ره)

پیکر مطهر شهید ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
پیکر مطهر شهید حجت الاسلام شیخ احمد کافی (ره)
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حاج شیخ احمد کافی (ره)

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حاج شیخ احمد کافی (ره)

مراسم تشییع پیک...
جزییات تصویر دانلود تصویر
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حاج شیخ احمد کافی (ره)
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حاج شیخ احمد کافی (ره) - مشهد مقدس

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حاج شیخ احمد کافی (ره) - مشهد مقدس

مراسم تشییع پیک...
جزییات تصویر دانلود تصویر
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حاج شیخ احمد کافی (ره) - مشهد مقدس
مراسم تشییع پیکر مطهر شهيد حاج شيخ احمد کافی (ره) – مشهد مقدس

مراسم تشییع پیکر مطهر شهيد حاج شيخ احمد کافی (ره) – مشهد مقدس

مراسم تشییع پیک...
جزییات تصویر دانلود تصویر
مراسم تشییع پیکر مطهر شهيد حاج شيخ احمد کافی (ره) – مشهد مقدس
مراسم تشییع پیکر مطهر شهيد حاج شيخ احمد کافی (ره) – مشهد مقدس

مراسم تشییع پیکر مطهر شهيد حاج شيخ احمد کافی (ره) – مشهد مقدس

مراسم تشییع پیک...
جزییات تصویر دانلود تصویر
مراسم تشییع پیکر مطهر شهيد حاج شيخ احمد کافی (ره) – مشهد مقدس
مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - حیاط مسجد ارک تهران

مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - حیاط مسجد ارک تهران

 

مراسم ختم شهید ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - حیاط مسجد ارک تهران  
مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - حیاط مسجد ارک تهران

مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - حیاط مسجد ارک تهران

مراسم ختم شهید ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - حیاط مسجد ارک تهران
مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - شبستان مسجد ارک تهران

مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - شبستان مسجد ارک تهران

مراسم ختم شهید ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - شبستان مسجد ارک تهران
مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - شبستان مسجد ارک تهران

مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - شبستان مسجد ارک تهران

مراسم ختم شهید ...
جزییات تصویر دانلود تصویر
مراسم ختم شهید شیخ احمد کافی (ره) که به دعوت مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در مسجد ارک تهران برگزار شد - شبستان مسجد ارک تهران
مجلس ختم حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) از طرف حضرت آیت الله سید احمد خوانساری در مسجد سید عزیزالله بازار تهران مورخه 1357/5/3

متن مربوط به برگزاری مجلس ختم در مسجد سید عزیزالله تهران مورخه 1357/5/3 : با صدور اعلامیه ای از ناحیه حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید احمد خوانساری مرجع عالی قدر شیعیان ، صبح امروز مجلس ترحیم حجت الاسلام حاج شیخ احمد کافی در مسجد مرحوم ((حاج سید عزیزاله)) در بازار تهران برگزار شد. در این مجلس علمای اعلام ، روحانیون ، هیئت های مذهبی ، گروهی از ساکنان شهر های کشور ، تُجار و طبقات مختلف اصناف شرکت داشتند. همچنین از طرف حضرت آیت الله حاج حسین شاهرودی پدر همسر آنمرحوم که از شخصیت های روحانی طراز اول استان خراسان است ، نمایندگانی در مجلس ترحیم شرکت داشتند. حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ زین العابدین کافی عموی آن مرحوم نیز از مشهد به تهران آمد و صیح امروز در مجلس ترحیم شرکت کرد. در مجلس ترحیم حجت الاسلام حاج شیخ احمد کافی  سیصد تن از خادمین مهدیه تهران با لباس فُرم در مسیر مسجد ایستاده بودند.

حضرت آیت الله خوانساری (ره) با مرحوم شهید کافی (ره) ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه ای داشتند ، با وساطت آیت الله خوانساری (ره) حکم تبعید مرحوم کافی (ره) به ایلام ، از سه سال به یک سال تقلیل یافت { منبع : زندگینامه آیت الله خوانساری (ره) - مرکز اسناد انقلاب اسلامی  }  

ایشان از مراجعی بود که در شهادت مرحوم کافی پیام تسلیت صادر و اولین مجلس ختم را در مسجد سید عزیزالله تهران برگزار کرد.در این مراسم جمعیت کم سابقه ای و بی نظیری در حدود پنجاه هزار نفر شرکت نمودند که در مطبوعات وقت بازتاب گسترده ای را در پی داشت.  { منبع : کافی شهید نیمه شعبان صفحه 70 }

مجلس ختم حجت ال...
جزییات تصویر دانلود تصویر
متن مربوط به برگزاری مجلس ختم در مسجد سید عزیزالله تهران مورخه 1357/5/3 : با صدور اعلامیه ای از ناحیه حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید احمد خوانساری مرجع عالی قدر شیعیان ، صبح امروز مجلس ترحیم حجت الاسلام حاج شیخ احمد کافی در مسجد مرحوم ((حاج سید عزیزاله...
عکس عده ای از شرکت کنندگان در مجلس ختم حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) در پایان مجلس ختم که سعی دارند از صحنه تظاهرات فرار کنند
عکس عده ای از ش...
جزییات تصویر دانلود تصویر
 
تعداد 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 3
 
 
Powered by Phoca Gallery